SAGA Comfort - gulvvarme gjort enkelt

Fordelene med varme i gulvet er at du varmer opp den overflaten som du hele tiden er i  kontakt med, i tillegg til at hele rommet får en jevn temperatur. Gulvvarme er en  energiøkonomisk installasjon. Når varmen kommer der du mest trenger den vil resultatet ofte være at du kan senke temperaturen 2-3 grader. Enkel tilkobling SAGA Comfort gulvvarme tilkoblingen gjør det så enkelt å montere at du ikke trenger elektriker for å montere gulvvarmen. Uansett om du har et lite rom eller stort og komplisert, vil det være enkelt å dekke hele overflaten med varmefolie, takket være det fleksible systemet hvor du kan koble sammen forskjellige bredder og lengder. Du kan til og med kappe lengden til akkurat ditt behov. Kontrolleren er enkel å betjene og kan stilles inn på dagog nattsenkning helt etter dine ønsker. Temperaturen styres etter en gulvføler og vil aldri overstige 27°C i overflaten på gulvet. SAGA Comfort tilfredsstiller derfor kravet til alle store gulvleverandører.

Alle produktene finner du her

SAGA Comfort gulvvarme er meget enkelt å montere
♦ Du kan montere SAGA Comfort selv uten behov for elektriker
♦ Kontrolleren er meget enkel å betjene og gir god varmeøkonomi
♦ Hele systemet bygger kun 6,6 mm.
♦ Gir en overflatetemperatur på 27°C, effekt varmefolie: 60 w/m2
♦ Varmefolien kan klippes i ønsket lengde, noe som gir optimal
varmedekning. Den delen av folien som klippes bort, kan ikke brukes.
♦ Tilkoblingsledninger i lengde 0,65 m, 1,05 m og 3 m - kan sammenkobles
♦ Fleksibelt, velg mellom to bredder (60 cm og 100 cm) og tre lengder
(3,15 m, 4,15 m og 5,15 m)