FAQ

Er parkett vedlikeholdsfritt?

Dagens parkett er i utgangspunktet vedlikeholdsfritt i mange år, inntil lakkoverflaten er nedslitt og bør pusses og lakkes om igjen.

Falmer parkett i sollys?

All parkett falmer mer eller mindre etter tid avhengig av tresort, det vil også variere når falmingen inntrer avhengig av lakktypen. Det brukes normalt UV-lakk som inneholder lysfilter, dette bare utsetter falmingen av treverket i noen måneder.

Kan parkett legges på varmekabler?

Parkett kan legges på varmekabler, men vær oppmerksom på at spesielle forholdsregler må følges. Ikke alle treslag kan legges på varmekabler. Dette gjelder f. eks bøk, kirsebær og lønn. Wideplank kan heller ikke legges på varmekabler.

Kan parkett slipes?

Ja, parkett kan slipes ned. Hvor mye og hvor mange ganger avhenger av parkettens slitesjikt. Er parketten f.eks 14mm tykk og har over 3 mm toppsjikt kan den slipes ned og lakkeres inntil 3 ganger.

Kan man bruke lim i skjøtene i tillegg til klikksystemet?

Dette kan gjøres i enkelte tilfeller, men da bør man ta kontakt med en fagmann eller RBI Interiør for nærmere beskrivelse.