V-fuge

V-fuge / Fas

For å gi 1-stavs parkett det klassiske gulvbordutseende produseres de ofte med v-fuge i langside og kortside. En v-fuge er en liten skrå kant på langsiden og/eller kortsiden av parketten for å fremheve skjøtene. Størrelsen på v-fugen kan variere. Størrelsen på v-fugen kan variere fra produkt til produkt. Noen parkettbord har v-fuge kun i langsiden (V2), mens andre har både i langside og kortside (V4).