Gulvvarme

Hva må du tenke på ved legging av gulv på gulvvarme?

Retningslinjer for gulv (parkett, laminat, kork, vinyl) lagt på gulvvarme er kun rådgivende. Det gis ingen garanti dersom gulv er montert på elektrisk gulvvarme der det ikke er montert termostat med gulvføler eller ved at vanntemperaturen har begrensning ved vannbåren varme.

Uten dette er det Ikke mulig å fastslå om gulvvarmen har overskredet maks temperaturen på 27°C.

Gulvene som leveres av RBI interiør AS kan legges både på vannbåren og elektrisk gulvvarme, forutsatt at anvisninger for gulvet følges. Merk at enkelte gulvprodusenter ikke anbefaler deres gulv lagt på elektrisk gulvvarme og at noen gulv ikke kan legges på gulvvarme uten at det hellimes til undergulvet. Følg alltid monterings/ leggeanvisningen for det gulvet som skal installeres. Enkelte produkter i Saga sortimentet egner seg ikke lagt på gulvvarme. Vær nøye med å sjekke dette på forhånd.

Man r ikke legge tresorter som k, lønn eller bjørk på gulvvarme, da disse sveller og krymper mer enn andre tresorter.

Øvrige generelle kommentarer: Luftspalte mellom gulvvarmen og gulvet bør unngås. Gulv lagt på gulvvarme skal alltid beskyttes mot underliggende fukt med fukt eller dampsperre.

Varmesystemet skal være utformet slik at det gir en svært jevn overflatetemperatur over hele gulvflaten. Er det under samme gulvflate flere varmesoner, r flatene fysisk deles fra hverandre for å unngå at det oppstår spenninger i gulvet.

Maks temperatur på gulvets overflate må aldri overstige 27˚C (70˚F). Dette gjelder og under tepper og møbler hvor temperaturen vil bli høyere enn resten av gulvet. Gulvvarmen må være installert i overensstemmelse med leverandørens instruksjoner og gjeldende bransjeregler.

Undergulvet må være tilstrekkelig tørt (maks.1,5% iht CM-metoden) når gulvet monteres.

Dette oppnås ved å slå på gulvvarmen før montering. Dersom det gjelder nybygg, må man vente minst 21 dager etter at avrettingsmassen er påført før oppvarmingen startes.

Følg installatørens retningslinjer når det gjelder nylagt avrettingsmasse og spør gjerne etter oppvarmingsprotokoll.

Slå på gulvvarmen minst to uker før montering av gulvet. Ved vannbåren varme økes vanntemperaturen gradvis, maks. 5˚C per dag. Hvis varmen kan stå på lenger enn foreskrevet, er det en fordel. Slå derimot varmen helt av før du begynner å montere gulvet.

Etter at gulvet er lagt, må du vente i minst 48 timer før du slå på varmen igjen.

Husk å slå på varmen trinnvis (5˚C per dag). Høyeste tillatte overflatetemperatur er 27˚C.

Ved vannbåren varme, bør man ha begrensning på tur vannet på 45˚C. Gulvets overflatetemperatur må likevel aldri overskride 27°C. Endre alltid temperaturen gradvis i begynnelsen og i slutten av en oppvarmingsperiode. Kontroller at den relative luftfuktigheten i rommet ikke er for lav (35-65% er ideelt)

Vi ønsker deg lykke til med ditt nye gulv.