Underlagsguiden

Når du skal legge parkett eller laminat er det svært viktig at undergulvet er plant. I norsk standard finnes det flere klasser for å beskrive planheten til et undergulv. Under parkett og laminat skal undergulvet minimum tilfredsstille klasse PB, dvs maks høydeforskjell over en målelengde på 2 m er 3 mm. Dette er for at parketten eller laminatgulvet skal ha støtte overalt for å unngår svikt/knirk. Endeskjøter er spesielt utsatt hvis de ikke har et plant underlag. Oppå undergulvet skal man alltid legge et underlag. Her finnes det flere alternativer å velge mellom og under kan du lese om hva du trenger å tenke på ved valg av underlag.

Hele sortimentet

Ujevnheter i undergulv
Undergulvet skal alltid tilfredsstille kravene til planhet, men små ujevnheter kan underlaget jevne ut. Generelt vil et tykkere underlag tåle større ujevnheter enn et tynt.

Fuktsperre
Hvis du trenger fuktsperre er det viktig å velge riktig underlag. Det er svært viktig at det ikke tilføres fukt i parketten eller laminatgulvet fra undergulvet, og hvis du er usikker bør du alltid bruke fuktsperre. Generelt kan man si at du alltid skal bruke fuktsperre på betong, og gulvkonstruksjoner mot bakken. Du må også bruke fuktsperre hvis du har gulvvarme. 0,2 mm plast er godt nok som fuktsperre.

Husk at skjøter må teipes og legges med minimum 20 cm overlapp. I tillegg skal plasten trekkes litt opp langs veggene og klemmes bak fotlistene til slutt. Men det finnes også tykkere underlag med integrert fuktsperre, slik at du får andre gode egenskaper i samme underlag.

Varmemotstand
Hvis du har gulvvarme eller skal legge gulvet i en kald kjeller er det viktig å tenke på isolerings- evnen til underlaget. Med gulvvarme ønsker du at varmen skal gå lettest gjennom underlaget og varme opp rommet, da velger du et underlag med lav varmemotstand. Hvis du isteden ønsker å isolere litt for kulde unden ifra, skal du velge underlag spesielt egnet til dette, og som har høy varmemotstand.

TRINNLYDSDEMPING
Trinnlydsdemping er reduksjon av lyden av trinnene en person lager i samme rommet som han/hun oppholder seg.

STØYDREDUKSJON
Støyreduksjon er lyden som går gjennom gulvkonstruksjonen til rommet under.

BELASTNINGSMOTSTAND
Forskjellig underlag tåler belastning i forskjellig grad. Spesielt hvis du går for et litt tykkere underlag er det viktig å sjekke at det tåler belastning godt. Ellers vil du kunne oppleve at gulvet synker litt og det blir en glippe mellom gulv og forlist.