Sorteringsklasser - Europeisk parkett

Country sortering

Friske kvister:  Uten begrensning
Sparklede kvister:  Fordelt på overflaten opp til 85 mm i diameter, sprekker opp til 45 x 100mm
Hull etter kvister, sparklede: Opp til 40 mm i diameter
Barkdrag: Kan forekomme
Farge:   Varierende farge; fargevariasjoner typisk for treslaget kan forekomme
Fibermønster:  Varierende  
Margstråle:  Kan forekomme
Ytved:  Skal ikke forekomme
Sparklede sprekker:  Kan forekomme. Bredde 8mm, lengde 600mm
Bionedbrytning:  Skal ikke forekomme

Various sortering

Friske kvister:  Uten begrensning
Sparklede kvister:  Fordelt på overflaten opp til 85 mm i diameter, sprekker opp til 45 x 100mm
Hull etter kvister, sparklede: Opp til 40 mm i diameter
Barkdrag: Kan forekomme
Farge:   Varierende farge; fargevariasjoner typisk for treslaget kan forekomme
Fibermønster:  Varierende  
Margstråle:  Kan forekomme
Ytved:  Kan forekomme 
Sparklede sprekker:  Kan forekomme. Bredde 8mm, lengde 600mm
Bionedbrytning:  Skal ikke forekomme

Standard

Friske kvister:  Uten begrensning
Kvister, sparklede og fordelt på overflaten: Fordelt på overflaten opp til 55 mm i diameter
Hull etter kvister, sparklede: Opp til 25 mm i diameter
Barkdrag: Kan forekomme
Farge:   Varierende farge; fargevariasjoner typisk for treslaget kan forekomme
Fibermønster:  Varierende  
Margstråle:  Kan forekomme
Ytved:  Kan forekomme 
Sparklede sprekker:  Kan forekomme. Bredde 1mm, lengde 30mm
Bionedbrytning:  Skal ikke forekomme

Family sortering

Friske kvister:  Opp til 35 mm i diameter
Sparklede kvister:  Fordelt på overflaten opp til 25 mm i diameter
Hull etter kvister, sparklede: Opp til 15 mm i diameter
Barkdrag: Kan forekomme
Farge:   Varierende farge; fargevariasjoner typisk for treslaget kan forekomme
Fibermønster:  Varierende  
Margstråle:  Kan forekomme
Ytved:  Kan forekomme opp til 15mm i bredde
Sparklede sprekker:  Kan forekomme. Bredde 4mm, lengde 200mm
Bionedbrytning:  Skal ikke forekomme
*I følge NS EN 13489 er det tillatt at inntil 3% av mengden er bord av en annen sortering.
Egenskapene nevnt ovenfor gjelder bare slitesjiktet. Små brister i sparklinger kan forekomme, særlig på
børstede overflater, hvilket er en vanlig effekt for den type overflatebehandling.