Sorteringsklasser - SAGA Wideplank

Super rustikk
Friske kvister:  Uten begrensning 
Sparklede kvister:  Uten begrensning
Reparerte kvisthull:   Uten begrensning
Barkdrag: Kan forekomme
Farge:   Varierende farge; fargevariasjoner typisk for treslaget kan forekomme
Fibermønster:  Varierende  
Margstråle:  Kan forekomme
Ytved:  Maks 40%
Sparklede sprekker:  Uten begrensning
Bionedbrytning:  Skal ikke forekomme
*I følge NS EN 13489 er det tillatt at inntil 3% av mengden er bord av en annen sortering.
Egenskapene nevnt ovenfor gjelder bare slitesjiktet. Små brister i sparklinger kan forekomme, særlig på
børstede overflater, hvilket er en vanlig effekt for den type overflatebehandling.